Klub Wybitnego Piłkarza Śląska

13/09/2017 18:05

Józef Dymarczyk

Urodzony 7 maja 1936 roku Józef Dymarczyk był obrońcą.
13/09/2017 18:02

Eugeniusz Faber

Urodzony 6 kwietnia 1939 roku Eugeniusz Faber był napastnikiem.
13/09/2017 17:56

Stefan Floreński

Urodzony 17 grudnia 1933 roku Stefan Floreński był obrońcą.
13/09/2017 17:53

Waldemar Fornalik

Urodzony 11 kwietnia 1963 roku Waldemar Fornalik był obrońcą.
13/09/2017 12:25

Jan Furtok

Urodzony 9 marca 1962 roku Jan Furtok był napastnikiem.
13/09/2017 12:23

Józef Gałeczka

Urodzony 28 lutego 1939 roku Józef Gałeczka był napastnikiem.